O mnie

Jestem absolwentką dwóch kierunków – Psychologii, w ramach której realizowałam specjalizację psychologię kliniczną oraz psychologię pracy i Pedagogiki; specjalność: socjoterapia i promocja zdrowia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyłam również Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii realizowane na Wydziale Nauk Społecznych UAM w Poznaniu. Aktualnie jestem w procesie certyfikacji terapeuty uzależnień, w 2016r. ukończyłam Studium Terapii Uzależnień – szkolenie akredytowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, prowadzone przez Fundację Błękitny Krzyż w Broku. Od 2012r. kształcę się w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej, gdzie w latach 2012 – 2013 realizowałam Kurs Podstawowy Psychoterapii Systemowej Indywidualnej i Rodzinnej, szkolenie atestowane przez PTP. W 2016r. ukończyłam szkolenie organizowane przez Instytut Prewencji Przemocy – „Jak pracować ze sprawcami przemocy w rodzinie według Modelu Duluth”.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując z dziećmi i młodzieżą w świetlicy socjoterapeutycznej (jako socjoterapeuta i kierownik świetlicy), z osobami dorosłymi w kontakcie indywidualnym oraz terapii grupowej, pracując w poradni oraz w hostelu dla bezdomnych. Aktualnie prowadzę grupy terapeutyczne dla sprawców przemocy w rodzinie oraz dla osób z rodzin dysfunkcyjnych.

Pracuję w kontakcie indywidualnym, grupowym, prowadzę również terapię dla par i rodzin. Pracuję w ujęciu integracyjnym, łącząc techniki z różnych nurtów psychoterapeutycznych. Swoją pracę poddaję superwizji.

Terapia indywidualna

Jest to forma wsparcia, której celem jest poprawa jakości życia oraz zwiększenie satysfakcji i poziomu zadowolenia z niego. Może przyjmować różne formy – konsultacje, porady, psychoterapię. Jestem po to, by towarzyszyć Państwu, być obok, wspierać, a nie wyznaczać kierunek pracy.

Podczas spotkania pomagam w rozwiązaniu następujących zagadnień:

 • kryzysy, trudności z którymi osoba nie może sobie poradzić,
 • podniesienie jakości swojego życia,
 • trudności związane z rozpadem związku, rozwodami, odejściem ważnych osób,
 • wyzwania dnia codziennego, które przerastają, powodują lęk i zniechęcenie,
 • nadmierny stres zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym
 • trudności w relacjach z innymi ludźmi, problemy w nawiązywaniu relacji,
 • trudności w zakresie funkcjonowania seksualnego,
 • trudności wychowawcze,
 • uzależnienia.
Czas trwania sesji: 50 min
Koszt: 100 zł

Terapia par

Pracując z parami współpracuję z Tomaszem Bratkowskim. Uważam, iż takie podejście do terapii par wpływa pozytywne na jakość terapii. Pacjenci mogą obejrzeć daną sytuację z perspektywy dwóch terapeutów. Uważam, iż niezwykle istotne dla procesu terapeutycznego jest to, że terapeuci są obojga płci.

Po kilku sesjach diagnostycznych, podczas których zapoznamy się z Państwa historią określimy wspólnie warunki współpracy.
Pomagamy m.in.:

 • w trudnościach komunikacyjnych,
 • w momencie pojawienia się trudnych sytuacji, kryzysów,
 • w trudnościach w zakresie funkcjonowania seksualnego.
Czas trwania sesji: 75 min
Koszt: 150 zł

Pomoc seksuologiczna

Do uzupełnienia

Współpraca

Od początku mojej pracy z parami, współpracuję z Tomaszem Bratkowskim. Razem prowadzimy tego rodzaju odziaływania terapeutyczne. Więcej informacji na temat doświadczenia i wykształcenia znajdują się na stronie Tomasza Bratkowskiego

Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne - konsultacje psychologiczne i diagnoza zaburzeń psychicznych

Kontakt

Aktualnie przyjmuję w Rodzinnej Poradni Psychologicznej „Na Śródce”
Ul. Bydgoska 6/7
61-123 Poznań, domofon 11

Telefon kontaktowy: +48 784 084 001

Możliwy jest również kontakt mailowy