O mnie

Jestem absolwentką dwóch kierunków – Psychologii, w ramach której realizowałam specjalizację psychologię kliniczną oraz psychologię pracy i Pedagogiki; specjalność: socjoterapia i promocja zdrowia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyłam również Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii realizowane na Wydziale Nauk Społecznych UAM w Poznaniu. Aktualnie jestem w procesie certyfikacji terapeuty uzależnień, w 2016r. ukończyłam Studium Terapii Uzależnień – szkolenie akredytowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, prowadzone przez Fundację Błękitny Krzyż w Broku. Od 2012r. kształcę się w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej, gdzie w latach 2012 – 2013 realizowałam Kurs Podstawowy Psychoterapii Systemowej Indywidualnej i Rodzinnej, szkolenie atestowane przez PTP. W 2016r. ukończyłam szkolenie organizowane przez Instytut Prewencji Przemocy – „Jak pracować ze sprawcami przemocy w rodzinie według Modelu Duluth”.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując z dziećmi i młodzieżą w świetlicy socjoterapeutycznej (jako socjoterapeuta i kierownik świetlicy), z osobami dorosłymi w kontakcie indywidualnym oraz terapii grupowej, pracując w poradni oraz w hostelu dla bezdomnych. Aktualnie prowadzę grupy terapeutyczne dla sprawców przemocy w rodzinie oraz dla osób z rodzin dysfunkcyjnych.

Pracuję w kontakcie indywidualnym, grupowym, prowadzę również terapię dla par i rodzin. Pracuję w ujęciu integracyjnym, łącząc techniki z różnych nurtów psychoterapeutycznych. Swoją pracę poddaję superwizji.

Terapia indywidualna

Jest to forma wsparcia, której celem jest poprawa jakości życia oraz zwiększenie satysfakcji i poziomu zadowolenia z niego. Może przyjmować różne formy – konsultacje, porady, psychoterapię. Jestem po to, by towarzyszyć Państwu, być obok, wspierać, a nie wyznaczać kierunek pracy.

Podczas spotkania pomagam w rozwiązaniu następujących zagadnień:

 • kryzysy, trudności z którymi osoba nie może sobie poradzić,
 • podniesienie jakości swojego życia,
 • trudności związane z rozpadem związku, rozwodami, odejściem ważnych osób,
 • wyzwania dnia codziennego, które przerastają, powodują lęk i zniechęcenie,
 • nadmierny stres zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym
 • trudności w relacjach z innymi ludźmi, problemy w nawiązywaniu relacji,
 • trudności w zakresie funkcjonowania seksualnego,
 • trudności wychowawcze,
 • uzależnienia.
Czas trwania sesji: 50 min
Koszt: 100 zł

Terapia par

Terapia par odbywa się z uczestnictwem dwóch terapeutów - kobiety i mężczyzny. Takie podejście do terapii par wpływa pozytywne na jakość terapii. Pacjenci mogą obejrzeć daną sytuację z perspektywy "męskiej" i "żeńskiej".. Pracując z parami współpracuję z Tomaszem Bratkowskim.

Po kilku sesjach diagnostycznych, podczas których zapoznamy się z Państwa historią określimy wspólnie warunki współpracy. Proponujemy spotkania co 2 tygodnie, czas ich trwania to 75 min. Proces terapeutyczny opracowujemy pod kątem trudności z którymi się Państwo zgłaszają.
Pomagamy m.in.:

 • w trudnościach komunikacyjnych,
 • w momencie pojawienia się trudnych sytuacji, kryzysów,
 • w trudnościach w zakresie funkcjonowania seksualnego.
Czas trwania sesji: 75 min
Koszt: 180 zł

Wsparcie dla rodziców

Konsultacje wychowawcze są okazją do przyjrzenia się zachowaniom trudnym, problemowym. Dają możliwość wypracowania nowych sposobów/metod wychowawczych. Oferta skierowana jest dla rodziców, którzy doświadczają różnych trudności wychowawczych i szukają wsparcia w ich rozwiązaniu.

Po kilku wstępnych spotkaniach, podczas których poznaję Państwa historię określamy dalsze warunki współpracy. Na wstępne spotkania zapraszam rodziców, chcę poznać Państwa perspektywę, następnie, w razie potrzeby w kolejnych spotkaniach uczestniczą Państwo z dziećmi lub same dzieci.

Pomagam m.in.:

 • w trudnościach wychowawczych,
 • w trudnościach komunikacyjnych w relacji rodzic – dziecko,
 • w radzeniu sobie z zachowaniami trudnymi dziecka (ataki złości, zachowania agresywne, nadmierne korzystanie z komputera, tabletu, kontakt z używkami),
 • w zaburzeniach zachowania dziecka,
 • w trudnościach z dyscypliną i współpracą z dzieckiem.
Czas trwania sesji: 50 min
Koszt: 100 zł

Pomoc seksuologiczna

Oferta skierowana jest dla osób/ par, którzy odczuwają różne trudności w zakresie funkcjonowania z aspekcie seksualnym.
Pomagam m.in. :

 • w trudnościach podczas współżycia (ból, pochwica, przedwczesny wytrysk, zaburzenia podniecenia, zaburzenia orgazmu),
 • w trudnościach podczas inicjowania zachowań seksualnych ( trudności w komunikacji w obszarze seksualności),
 • w problemach z nałogową masturbacją, uzależnieniem od pornografii,
 • w problemie lęku przed współżyciem,
 • w innych trudnościach z aspektu seksualności.
Pierwsze spotkania mają charakter diagnostyczny, po przeprowadzeniu diagnozy opracowujemy wspólnie plan współpracy.

Czas trwania sesji: 50 min
Koszt: 100 zł

Współpraca

Od początku mojej pracy z parami, współpracuję z Tomaszem Bratkowskim. Razem prowadzimy tego rodzaju odziaływania terapeutyczne. Więcej informacji na temat doświadczenia i wykształcenia znajdują się na stronie Tomasza Bratkowskiego

Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne - konsultacje psychologiczne i diagnoza zaburzeń psychicznych

Kontakt

Aktualnie przyjmuję w Rodzinnej Poradni Psychologicznej „Na Śródce”
Ul. Bydgoska 6/7
61-123 Poznań, domofon 11

Telefon kontaktowy: +48 784 084 001

Możliwy jest również kontakt mailowy